Leestijd +/- 1 min

07 april 2022

Dat hangt van twee dingen af.

  • Je hebt al vóórdat je 18 jaar werd met beperkingen te maken. Of je kreeg tussen je 18e en je 30e jaar met een beperking te maken en je volgde in het jaar voordat je ziek werd of gehandicapt raakte tenminste zes maanden een studie of opleiding.
  • Je kunt nu niet werken en het ziet ernaar uit dat dat de rest van je leven zo blijft. Je bent ‘volledig en duurzaam’ arbeidsongeschikt.

Als extra voorwaarde geldt nog dat je op je 18e verjaardag officieel in Nederland woonde, in een land van de Europese Unie of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zweden.

Zie ook

Terug naar alle vragen over Wajong aanvragen