Leestijd +/- 2 min

11 maart 2024

Je krijgt het garantiebedrag (als dit is toegekend) vanaf 1 januari 2021 zolang je blijft werken of een loon gerelateerde uitkering (WW, Ziektewet, WIA of vervroegd pensioen) krijgt en daarmee in totaal méér overhoudt dan je volgens de nieuwe regels zou krijgen.

Je krijgt geen garantiebedrag meer, als je geen inkomsten meer hebt naast je Wajong-uitkering. Maar het recht op zo’n garantiebedrag blijft wel ‘slapend’ in stand. Dat duurt in principe 12 maanden. Vind je in die tijd weer betaald werk, dan herleeft het garantiebedrag.

Een voorbeeld: nog niet zo lang geleden werkloos geworden, met een actief garantiebedrag

  • Je werkt naast je Wajong-uitkering 16 uur per week, met een vaste aanstelling. Om je inkomen op peil te houden, heb je in 2021 recht gekregen op een garantiebedrag.
  • De organisatie waar je werkt komt in zwaar weer terecht. De subsidie stopt. Iedereen wordt ontslagen. Jij ook. Het lukt je niet om ander betaald werk te vinden. Daarom krijg je na afloop van je contract nog een paar maanden WW. Het garantiebedrag loopt ondertussen gewoon door.
  • Als die WW uitkering stopt, heb je geen inkomsten meer naast de Wajong. Je krijgt dan ook geen garantiebedrag meer, maar de gewone basis Wajong-uitkering. Maar het recht op dat garantiebedrag blijft wel 12 maanden ‘slapend’ in stand.
  • Dus: als het je lukt om binnen 12 maanden na afloop van je WWE uitkering een betaalde baan te vinden, dan herleeft het garantiebedrag.
  • Lukt dat niet en vind je pas daarna betaald werk, dan is je recht op het garantiebedrag vervallen en gelden voor jou de nieuwe regels voor de verrekening van je inkomsten met je uitkering. Ook als daardoor je inkomen lager uitvalt dan onder de oude regeling van vóór 2021.

Zie ook

Terug naar alle vragen over Garantiebedrag