• Categorieën


Kan ik met een Wajong DGA-uitkering toch ondersteuning krijgen om aan het werk te gaan?


Heb je een Wajong DGA-uitkering, dan heeft het UWV vastgesteld dat je duurzaam geen arbeidsvermogen (DGA) hebt. Tot voor kort was het daarom niet mogelijk om ondersteuning te krijgen om weer aan het werk te gaan. Sinds 22 april 2023 is dat veranderd. Je kunt vanaf die datum ook ondersteuning voor re-integratie krijgen met een […]


Kun je vanuit de Wajong starten als zelfstandig ondernemer?


Dat kan. Je verdiensten worden wel verrekend met je uitkering. Dat gebeurt op dezelfde manier als  bij mensen die in loondienst werken. Hier vind je daar meer informatie over. Een paar tips voor je begint. Doe eerst goed onderzoek. Vraag bijvoorbeeld bij het UWV hoeveel je mag bijverdienen, zonder dat je uitkering gekort wordt. Vraag […]


Mijn inkomen is lager dan de bijstand. Wat nu?


Je inkomen kan uitkomen onder het sociale minimum (bijstandsniveau) voor jouw situatie. Bijvoorbeeld doordat jouw Wajong het enige inkomen in het gezin is. Op de website van het UWV kun je zien hoeveel het sociale minimum is. Let op, het gaat om bruto bedragen. Je moet dus even op het overzicht kijken dat je elke maand […]


Ik heb gehoord dat je een hogere Wajong-uitkering kunt krijgen als je veel hulp nodig hebt. Klopt dat?


Dat kan. Als je ‘hulpbehoevend’ bent, kan het UWV je Wajong-uitkering verhogen van 75% van het minimumloon naar 85% of zelfs 100%. Er gelden wel strenge voorwaarden. Dit zijn ze: Het UWV heeft vastgesteld dat je geen arbeidsvermogen hebt en dat dit niet gaat veranderen. Je hebt geen betaald werk. Je hebt hulp nodig bij […]


Krijg ik onder de nieuwe Wajong regels nog steeds een hogere uitkering vanwege ‘hulpbehoevendheid’?


Ja. De regeling voor een hogere Wajong uitkering bij langdurige hulp of verzorging is niet veranderd. Het hangt van je situatie af hoeveel hoger je uitkering wordt. Ben je volledig afhankelijk van hulp van anderen, dan kan je uitkering verhoogd worden naar 85% van het minimumloon. Als er ook nog altijd iemand bij je in […]


Wat is de loonheffingskorting?


Iedereen met een inkomen betaalt belasting. Je werkgever houdt die belasting al in op je loon. Het UWV houdt die belasting al in op je Wajong-uitkering. Dat heet de ‘loonheffing’. Ze betalen die loonheffing rechtstreeks aan de Belastingdienst. Daardoor heb je de belasting op je inkomen eigenlijk al vooruit betaald. De loonheffing is een vast […]


Wat is de jonggehandicaptenkorting?


Iedereen met een inkomen betaalt belasting. Om de belastingen een beetje eerlijker te maken, heeft de regering vervolgens allerlei kortingen ingevoerd. Iedereen krijgt bijvoorbeeld de ‘algemene heffingskorting’. Iedereen die betaald werk heeft, krijg een ‘arbeidskorting’. Er is ook een speciale belastingkorting voor mensen in de Wajong. Door die korting hoef je minder belasting te betalen. […]


Wat is de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten?


Iedereen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, krijg van het UWV in september een extraatje, een tegemoetkoming voor ‘verborgen zorgkosten’. Er gelden wel voorwaarden: je moet meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard zijn (en daar een uitkering voor krijgen) óf je moet recht hebben op hulp van het UWV om betaald werk te vinden of te houden. Je […]


Wat is het garantiebedrag?


Heb je Wajong? En heb je betaald werk of een loongerelateerde uitkering, zoals WW, Ziektewet of WIA? Op 1 januari 2021 veranderen de regels voor het verrekenen van de Wajong-uitkering met je andere inkomen. Het zou kunnen dat je volgens de nieuwe regels in totaal minder geld overhoudt dan nu. Dat is niet de bedoeling. […]


Hoe hoog is het garantiebedrag?


Er geldt een ingewikkelde berekening voor het garantiebedrag. Het UWV houdt hier allemaal rekening mee: Of je betaald werk had in december 2020 én betaald werk of een loongerelateerde uitkering in januari 2021. Is dat niet zo, dan krijg je geen garantiebedrag. Een loongerelateerde uitkering is een uitkering die je krijgt omdat je daarvóór hebt […]