• Categorieën


Wat is het garantiebedrag?


Heb je Wajong? En heb je betaald werk of een loongerelateerde uitkering, zoals WW, Ziektewet of WIA? Op 1 januari 2021 veranderen de regels voor het verrekenen van de Wajong-uitkering met je andere inkomen. Het zou kunnen dat je volgens de nieuwe regels in totaal minder geld overhoudt dan nu. Dat is niet de bedoeling. […]


Hoe hoog is het garantiebedrag?


Er geldt een ingewikkelde berekening voor het garantiebedrag. Het UWV houdt hier allemaal rekening mee: Of je betaald werk had in december 2020 én betaald werk of een loongerelateerde uitkering in januari 2021. Is dat niet zo, dan krijg je geen garantiebedrag. Een loongerelateerde uitkering is een uitkering die je krijgt omdat je daarvóór hebt […]


Voor wie is het garantiebedrag?


Het garantiebedrag is belangrijk voor mensen met een ‘oude’ Wajong (van vóór 2010) of Wajong 2010 (toegekend tussen 2010 en 2015) die betaald werk hebben.   Heb je Wajong 2015 en heb je betaald werk, dan wordt nog tot 1 januari 2021 je volledige verdiensten verrekend met je Wajong-uitkering. Vanaf 1 januari 2021 wordt nog […]


Wanneer stopt het garantiebedrag?


Je krijgt het garantiebedrag vanaf 1 januari 2021 zolang je blijft werken of een loon gerelateerde uitkering (WW, Ziektewet, WIA of vervroegd pensioen) krijgt en daarmee in totaal méér overhoudt dan je volgens de nieuwe regels zou krijgen. Je krijgt geen garantiebedrag meer, als je geen inkomsten meer hebt naast je Wajong-uitkering. Maar het recht […]


Het UWV kan mijn garantiebedrag nog niet berekenen, zeggen ze. Hoe weet ik nu waar ik aan toe ben?


Onduidelijkheid over je inkomen is heel vervelend. Dat mag je ook aan het UWV laten weten. Maar soms is het niet anders. Je krijgt voorlopig een uitkering volgens de nieuwe regels, die gelden vanaf 1 januari 2021. Als na een poosje blijkt dat je recht hebt op een hoger garantiebedrag, dan krijg je een nabetaling. […]


Geldt er ook een garantiebedrag voor zelfstandigen?


Ja. Als je in 2020 verdiende als zelfstandige en in 2021 ook, en je inkomen zou alleen vanwege de nieuwe regels lager uitvallen dan voorheen, dan krijg je van het UWV een garantiebedrag om je inkomen op peil te houden. Net als wanneer je in loondienst zou werken. In principe berekent het UWV het garantiebedrag […]


Moet ik iets doen om het garantiebedrag te krijgen?


Nee. Het UWV maakt de berekening zelf, ook als je er niet om vraagt. Je krijgt vanzelf bericht van hen over de uitkomst van de berekening. Je kunt wel zelf in de gaten houden: Of je bericht krijgt van het UWV over de verrekening van je Wajong-uitkering met je andere inkomsten. Of de berekening van […]


Het garantiebedrag is toch lager dan mijn inkomen in 2020. Wat nu?


Je hebt bericht gekregen van het UWV over het garantiebedrag. Daaruit blijkt dat je minder krijgt dan vorig jaar. Dat is niet de afspraak. Toen deze regeling gemaakt werd, is duidelijk afgesproken dat het garantiebedrag er juist voor ging zorgen dat mensen er niet op achteruit zouden gaan door de nieuwe regels. We raden je […]


Kan het garantiebedrag nog veranderen?


Nee. Zolang je blijft werken en je daarmee ongeveer hetzelfde blijft verdienen, blijft het garantiebedrag hetzelfde. Het wordt alleen elk half jaar een beetje hoger, door indexatie.


Wat gebeurt er met het garantiebedrag als ik meer ga verdienen?


Als je méér gaat verdienen, hou je het garantiebedrag, zolang je verdiensten plus de aanvullende Wajong-uitkering volgens de nieuwe regels lager zouden uitvallen dan wat je onder de oude regels zou krijgen. Je krijgt dus eigenlijk een garantie dat je inkomen op peil blijft. Als je verdiensten plus de aanvullende Wajong-uitkering volgens de nieuwe regels […]