Maak kennis met het team van WieWatWajong

Informatiepunt Wajong gaat door!

De Wajong is nog steeds behoorlijk ingewikkeld. Dat blijkt uit het aantal vragen dat de medewerkers van het informatiepunt sinds de start hebben beantwoord. Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) reden om de afspraken met Ieder(In) met een jaar te verlengen tot eind 2022. Programmamanager Marcel van Bockel: ‘Het Informatiepunt Wajong voegt echt iets toe naast bestaande voorzieningen zoals het UWV en hulplijnen van lokale organisaties.’

‘Om mijn eigen idee over wat de wijziging voor mij zou betekenen te toetsen’, ‘Graag een onafhankelijk antwoord’. Zomaar enkele reacties uit een brede raadpleging onder Wajongers naar aanleiding van hun contact met het informatiepunt. Het ministerie zag – mede op basis van deze enquêteresultaten – de noodzaak van continuering.

Tegenstrijdig

‘Dat het informatiepunt een succes is, is eigenlijk tegenstrijdig’, zegt Joris Barendrecht, beleidsmedewerker arbeid bij Ieder(in). ‘Als alle regels en wetgeving helder en eenvoudig zouden zijn, dan is een informatiepunt helemaal niet nodig.’ Toch is ook hij blij met het besluit van het ministerie. ‘Het geeft ons de mogelijkheid om nog meer Wajongers te helpen en te ondersteunen. Voortaan kunnen ze bij ons terecht met al hun vragen over de Wajong, niet alleen over de veranderingen. Maar ook over samenwonen, studeren, toeslagen en werk bijvoorbeeld.’

Twee kanten

‘Wij koppelen fouten die we constateren bij overstappen terug aan het UWV en ministerie. Met onze feedback kunnen zij bepaalde regelingen weer aanscherpen en verduidelijken. Het mes snijdt dus aan twee kanten.’ Backofficemedewerker Lianne Ketelaar vervolgt: ‘Onder Wajongers is veel angst om over te stappen. Ga ik er financieel op achteruit? Wat geef ik op? We helpen ze met de voorbereiding op het overstapgesprek met het UWV. Door de regels goed uit te leggen, kunnen ze betere keuzes maken.’

Webinar

Om de angst om over te stappen weg te nemen, organiseerde het informatiepunt een webinar. Communicatieadviseur Dagmar Heijsteeg: ‘Aan de hoge opkomst was duidelijk te merken dat er behoefte is aan goede informatie en deskundig advies. En ook aan menselijk contact. Want als je bang bent om een overstap te maken naar een andere regeling, is het fijn als iemand even met je meekijkt of je niks over het hoofd hebt gezien.’

Kort belletje

Medewerker Meldpunt Petra Stassar: ‘Het Informatiepunt Wajong is geen ‘standaard’ klantencontactcentrum en dat maakt het werk ook meteen interessant. De vragen van mensen die ons bellen of mailen zijn elke keer anders, hun vragen passen niet in een telefoonscript. Gelukkig hebben wij de ruimte om een langer gesprek met ze te kunnen voeren.’ Niet iedereen heeft een concrete vraag. ‘Soms is het prettig om met een onafhankelijke deskundige te kunnen sparren,’ vult collega Jacqueline van Haaster aan. ‘Even een belletje is soms al voldoende om weer verder kunnen.’

Van 18 tot 65 jaar

Wat zijn de gevolgen als ik overstap naar de Wajong 2010? Dat was de eerste vraag die bij het informatiepunt binnenkwam, zo meldt coördinator Liesbeth Moret ‘Inmiddels hebben we bijna 900 Wajongers, variërend in leeftijd van 18 jaar tot pensioenleeftijd, advies op maat gegeven. Persoonlijk, want bij ons ben je geen nummer.’ ‘En onafhankelijk’, vult Jacqueline van Haaster aan. ‘Wij staan iedereen neutraal te woord, we hebben geen belangen. Wajongers durven daardoor vragen te stellen.’ Petra Stassar: ‘Het is bijzonder dat we hun vertrouwen krijgen. Dat is niet vanzelfsprekend.’

Overstapgesprek

Lianne Ketelaar: ‘Mensen krijgen een bepaalde situatie voorgeschoteld vanuit het UWV. Ze willen weten: wat zit daar achter, wat is de betekenis? Wij kunnen helpen om dat te verduidelijken, zodat ze beter onderbouwde keuzes kunnen maken, bijvoorbeeld bij het garantiebedrag. Marcel van Bockel: ‘Je merkt aan de andere kant ook dat beleidsambtenaren het prettig vinden om feedback te krijgen over de maatregelen. Wij horen wat Wajongers er zelf van vinden, die informatie wordt gewaardeerd. Wajongers op hun beurt zeggen ‘fijn dat jullie er zijn’.’

Focus

Het Informatiepunt Wajong ging in januari 2021 officieel van start. Drie maanden eerder startten de medewerkers van het Informatiepunt Wajong al met het beantwoorden van vragen over de veranderingen in de Wajong. Naast Wajongers zelf, raadplegen steeds vaker ook familieleden en mantelzorgers de medewerkers van het informatiepunt. Joris Barendrecht: ‘Ik hoop dat er eind 2022 geen vragen meer zijn. Dan doet iedereen z’n werk goed en kunnen we het informatiepunt met een gerust hart opheffen. Kunnen wij ons weer focussen op belangenbehartiging!’