Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Toch kan de informtie onvolledig en/of onjuist zijn. Ieder(in) accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op deze website. Ieder(in) is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Ieder(in) is ook niet aansprakelijk voor informatie, meningen en ervaringen op de website afkomstig van derden.