Leestijd +/- 1 min

11 maart 2024

Heb je Wajong? En heb je betaald werk of een loongerelateerde uitkering, zoals WW, Ziektewet of WIA? Dan kan het dat je recht hebt gekregen op het garantiebedrag.

Op 1 januari 2021 zijn de regels voor het verrekenen van de Wajong-uitkering met je andere inkomen veranderd. Het zou kunnen dat je volgens de regels die nu gelden (vanaf 2021) in totaal minder uitkering krijgt dan vóór 2021. Dat is niet de bedoeling. Daarom heeft het UWV uitgerekend welke uitkering je kreeg volgens de oude regels (vóór 2021) en welk bedrag dat zou zijn volgens de regels vanaf 2021. Je krijgt vanaf 1 januari 2021 het hoogste van die twee bedragen als aanvullende Wajong-uitkering. Dat is het garantiebedrag.

Het garantiebedrag geldt zowel voor de ‘oude’ Wajong als voor de Wajong 2010.

Het maakt niet uit of je arbeidsvermogen hebt. Ook als je officieel geen arbeidsvermogen hebt, maar wel andere inkomsten naast de Wajong, kom je na 1 januari 2021 in aanmerking voor het garantiebedrag.

Zie ook

Terug naar alle vragen over Garantiebedrag