Leestijd +/- 2 min

11 maart 2024

Dat hangt ervan af of je werkt met of zonder loondispensatie. Loondispensatie betekent je werkgever jou per uur minder hoeft te betalen dan collega’s die hetzelfde soort werk doen. Je krijgt minder betaald, omdat je door je beperking in een uur minder werk kunt verzetten dan een collega zonder arbeidsbeperking.

Daarnaast houdt het UWV er ook rekening mee of je arbeidsvermogen hebt. Of dat zo is wordt vastgesteld door het UWV.

Er zijn daardoor drie verschillende situaties.

  1. Je werkgever krijgt voor jou géén loondispensatie. Jij zelf hebt volgens het UWV wél arbeidsvermogen. In dat geval wordt 70% van je loon verrekend met je uitkering. De overige 30% dus niet. In de praktijk betekent dit dat je van elke euro die je verdient, 30 cent overhoudt.
  2. Je werkgever krijgt voor jou géén loondispensatie. Jij zelf hebt volgens het UWV géén arbeidsvermogen. In dat geval wordt 75% van je loon verrekend met je uitkering. De overige 25% dus niet. In de praktijk betekent dit dat je van elke euro die je verdient, 25 cent overhoudt.
  3. Je werkgever krijgt voor jou wél loondispensatie. In de praktijk komt dat alleen voor als je volgens het UWV wél arbeidsvermogen hebt. In dat geval wordt 70% van je loon verrekend met je uitkering. Maar omdat je werkt met loondispensatie, geldt hierbij een compensatiefactor. Die zorgt ervoor dat je er geen nadeel van hebt dat je per uur minder betaald krijgt dan een ander.Soms blijft je totale inkomen met deze compensatie toch nog lager dan wat je verdiend zou hebben als je geen arbeidsbeperking had gehad. In dat geval krijg je van het UWV een aanvulling tot het volledige loon dat hoort bij je functie en het aantal uren dat je werkt. Ongeacht hoe hoog dat functieloon is. In de praktijk moet je wel 32 uur of meer werken om deze aanvulling te krijgen.

Zie ook

Terug naar alle vragen over Wajong en werk