• Categorieën


Ik heb Wajong en ik wil gaan studeren. Kan ik dan studiefinanciering aanvragen, zonder dat mijn Wajong in gevaar komt?


Ja, dat kan. Studiefinanciering wordt niet verrekend met je Wajong uitkering. Maar let op, je Wajong geldt bij studiefinanciering wel als bijverdienste. Je mag naast je studiefinanciering (beurs, aanvullende beurs en studenten reisproduct) in 2022 maximaal € 15.828,77 bruto per jaar bijverdienen (in 2020 en 2021 mocht je zelfs vanwege corona onbeperkt bijverdienen). Het gaat daarbij […]


Kan ik studeren met behoud van Wajong?


Ja, dat kan. De oude, beperkende regelingen voor studeren met Wajong zijn allemaal al per 1 september geschrapt. Vanaf die datum gelden de nieuwe, ruimere regelingen voor studeren met een Wajong uitkering. Heb je ‘oude’ Wajong (van vóór 2010) of Wajong 2010, dan kun je gaan studeren zonder dat er gekort wordt op je uitkering. […]


Ik studeer al een paar jaar. Bij het begin van mijn studie is mijn aanvraag voor Wajong afgewezen omdat ik studeerde. Wat nu?


Tot 1 september 2020 was dat inderdaad de regel bij nieuwe aanvragen voor de Wajong 2015. Je moest kiezen: óf Wajong, óf studeren. Dat is nu niet meer zo. Je kunt dus alsnog Wajong aanvragen. Die krijg je overigens alleen als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent.


Ik ben net klaar met mijn middelbare school. Uit de beoordeling van het UWV bleek dat ik volledig en duurzaam arbeidsongeschikt ben. Nu wil ik gaan studeren. Kan ik dan maar beter geen Wajong aanvragen?


Dat was vroeger wel zo. Maar sinds 1 september 2020 is dat niet meer zo. Volgens de nieuwe regels kun je gewoon gaan studeren met een Wajong uitkering. Dus als je aan de voorwaarden voldoet, kun je een Wajong uitkering aanvragen en je vervolgens aanmelden voor een studie. Of andersom. Bij een nieuwe aanvraag gelden […]


Wat gebeurt er met mijn Wajong uitkering als ik studeer en daarnaast een bijbaan neem?


Voor verdienen naast je Wajong uitkering maakt het niet uit of je er ook nog bij studeert. De oude regels voor bijverdienen in de studieregeling van de Wajong 2010 zijn namelijk al per 1 september 2020 geschrapt. Sindsdien gelden voor jou dezelfde regels als voor iedereen die betaalt werk heeft naast een Wajong uitkering. In […]


Ik heb net eindexamen gedaan voor de middelbare school en ik wil graag doorleren. Uit de beoordeling van het UWV bleek dat ik gedeeltelijk zou kunnen werken. Kan ik dan maar beter geen Wajong aanvragen?


Al sinds 2015 geldt als regel dat alléén mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn in aanmerking komen voor Wajong. Als je Wajong aanvraagt, zal de gemeente eerst laten beoordelen of dat zo is. Blijkt uit die ‘beoordeling arbeidsvermogen’ dat je inderdaad nog wel gedeeltelijk kunt werken, dan krijg je geen Wajong. Maar ja, door […]