• Categorieën


Ik heb Wajong en ik wil gaan studeren. Kan ik dan studiefinanciering aanvragen, zonder dat mijn Wajong in gevaar komt?


Ja, dat kan. Wajong en studiefinanciering kunnen gewoon naast elkaar bestaan. Je studiefinanciering wordt niet verrekend met je Wajong uitkering. Bij studiefinanciering mag je onbeperkt bijverdienen. Je Wajong uitkering wordt dus niet verrekend met je studiefinanciering.


Kan ik studeren met behoud van Wajong?


Ja, dat kan. Alle oude, beperkende regelingen voor studeren met Wajong zijn geschrapt. Doorleren naar vermogen is voor iedereen belangrijk, ook als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Daarom kun je gaan studeren, zonder dat dit invloed heeft op je Wajong uitkering. Het maakt daarbij niet uit welke Wajong uitkering je krijgt. Je kunt zelfs […]


Ik studeer al een paar jaar. Bij het begin van mijn studie is mijn aanvraag voor Wajong afgewezen omdat ik studeerde. Wat nu?


Tot 1 september 2020 was dat inderdaad de regel bij nieuwe aanvragen voor de Wajong 2015. Je moest kiezen: óf Wajong, óf studeren. Dat is nu niet meer zo. Je kunt dus alsnog Wajong aanvragen. Die krijg je overigens alleen als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent.


Ik ben net klaar met mijn middelbare school. Uit de beoordeling van het UWV bleek dat ik volledig en duurzaam arbeidsongeschikt ben. Nu wil ik gaan studeren. Kan dat?


Zeker! Als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent als je van de middelbare school af komt, heb je recht op een Wajong uitkering. Je kunt gewoon gaan studeren met behoud van je Wajong uitkering. Je kunt zelfs studiefinanciering aanvragen. Je Wajong uitkering loopt daarnaast gewoon door.


Wat gebeurt er met mijn Wajong uitkering als ik studeer en daarnaast een bijbaan neem?


Voor verdienen naast je Wajong uitkering maakt het niet uit of je er ook nog bij studeert. Voor jou gelden dezelfde regels als voor iedereen die betaald werk heeft naast een Wajong uitkering. In de praktijk levert elke euro die je bijverdient je 30 cent aan extra inkomen op (als je arbeidsvermogen hebt) of 25 […]


Ik heb net eindexamen gedaan voor de middelbare school en ik wil graag doorleren. Uit de beoordeling van het UWV bleek dat ik gedeeltelijk zou kunnen werken. Kan ik dan maar beter geen Wajong aanvragen?


Al sinds 2015 geldt als regel dat alléén mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn in aanmerking komen voor Wajong. Als je Wajong aanvraagt, zal het UWV eerst beoordelen of dat zo is. Blijkt uit die ‘beoordeling arbeidsvermogen’ dat je inderdaad nog wel gedeeltelijk kunt werken, dan krijg je geen Wajong. Maar ja, door je […]