Een jaar geleden is Jiska een eigen onderneming gestart terwijl ze een Wajong-uitkering ontvangt. Voor haar een goede beslissing, maar veel dingen rondom ZZP’en met een Wajong zijn haar nog onduidelijk. Zo vindt ze het lastig om grip op haar inkomen te krijgen. “Ik denk dat de overheid mensen met een beperking eigenlijk niet stimuleert …

Informatiepunt Wajong gaat door!
De Wajong is nog steeds behoorlijk ingewikkeld. Dat blijkt uit het aantal vragen dat de medewerkers van het informatiepunt sinds de start hebben beantwoord. Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) reden om de afspraken met Ieder(In) met een jaar te verlengen tot eind 2022. Programmamanager Marcel van Bockel: ‘Het …

Wat is Harry Haddering’s grootste uitdaging? ‘Ik wil de maatschappij passend maken bij mijn beperking.’ In de video doet hij een oproep richting politiek en richting bedrijfsleven. Hij vertelt over zijn werk als ambassadeur inclusieve arbeidsmarkt voor een grote bank. Als kijker krijg je ook de tip om de hashtag beschikb@@r te gebruiken. Waarom? Bekijk …

De vereenvoudiging van de Wajong pakt voor Shizuka Smid (33) zeer ongunstig uit. ’Ik zag de bui al hangen toen het UWV de berekening van het garantiebedrag aankondigde.’ Het forse inkomensverlies was voor haar aanleiding om de barricaden op te gaan. ‘Stressvol, maar het voelt goed om iets te kunnen voor anderen die hetzelfde moeten …