Leestijd +/- 2 min

11 maart 2024

Dat kan. Als je ‘hulpbehoevend’ bent, kan het UWV je Wajong uitkering verhogen van 75% van het minimumloon naar 85% of zelfs 100%. Deze regeling bestond al onder de oude Wajong en is onder de nieuwe regels sinds 2021 gewoon blijven bestaan. Er gelden wel strenge voorwaarden. Dit zijn ze:

  • Het UWV heeft vastgesteld dat je geen arbeidsvermogen hebt en dat dit niet gaat veranderen.
  • Je hebt geen betaald werk.
  • Je hebt hulp nodig bij (een aantal) algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals opstaan, wassen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan, enzovoorts.
  • Je kunt niet (of niet lang) alleen gelaten worden.

Je Wajong-uitkering wordt verhoogd naar 85% van het minimumloon als je hulp nodig hebt bij een aantal algemene dagelijkse levensverrichtingen, maar niet per se bij alles en ook niet per se elke dag. Je kunt je dus zo nu en dan wel een poosje zelf redden.

Je Wajong-uitkering wordt verhoogd naar 100% van het minimumloon als je hulp nodig hebt bij (bijna) alle algemene dagelijkse levensverrichtingen, als er altijd iemand bij je in de buurt moet zijn om je te helpen of als dit allebei het geval is.

Helaas is dit niet het hele verhaal. Je krijgt namelijk géén verhoging, als je op een of andere manier betaalde hulp krijgt. Namelijk:

  • Als je vier dagen of vaker naar een dagopvang of dagbesteding gaat.
  • Als je in een woonvorm woont waar hulp op afroep beschikbaar is.
  • Als je thuiszorg krijgt (vanuit de Zorgverzekeringswet of vanuit de Wet langdurige zorg) of daar een persoonsgebonden budget voor krijgt.
  • Als je naar het speciaal onderwijs gaat.
  • Als je in een zorginstelling woont waarvan de kosten vergoed worden (ook al betaal je daar een flinke eigen bijdrage voor).
  • Als je de intensieve hulp alleen tijdelijk nodig hebt.

In de praktijk krijg je dus alleen een hogere uitkering als je intensieve hulp krijgt van mensen in je omgeving (ouders, partner, kinderen), maar geen zorg of hulp van betaalde professionals.

De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van je Wajong uitkering op dat moment.

>> Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van het UWV.

Zie ook

Terug naar alle vragen over Aanvullingen op de Wajong