Leestijd +/- 2 min

11 maart 2024

Heb je een Wajong DGA-uitkering, dan heeft het UWV vastgesteld dat je duurzaam geen arbeidsvermogen (DGA) hebt. Tot voor kort was het daarom niet mogelijk om ondersteuning te krijgen om weer aan het werk te gaan. Sinds 22 april 2023 is dat veranderd. Je kunt vanaf die datum ook ondersteuning voor re-integratie krijgen met een Wajong DGA-uitkering. Het gaat om een experiment, dat loopt tot april 2028. Je moet je hier zelf voor aanmelden bij het UWV. Je krijgt dan een gesprek met een arbeidsdeskundige over de mogelijkheden.

Dankzij deze regeling kun bijvoorbeeld een traject starten (zoals Werkfit, IPS of scholing), een proefplaatsing bij een werkgever regelen of advies krijgen van het UWV over de gevolgen als je betaald werk gaat doen. Of je nieuwe werkgever krijgt loondispensatie.

Je bent niet verplicht om mee te doen aan dit experiment. Je hebt dus geen re-integratieverplichtingen. Ook niet als je je al hebt aangemeld. Je kunt er dus ook elk moment weer mee stoppen.

Als je door deze re-integratie werk vindt, dan wordt je arbeidsvermogen tot oktober 2027 niet opnieuw beoordeeld. Je houdt dus in ieder geval tot die datum je volledige Wajong rechten, op grond van je DGA-status. Mocht je het werk toch niet volhouden, dan krijg je dus weer een volledige Wajong uitkering.

Meer informatie over deze regeling is te krijgen bij het UWV, telefoon 088 898 92 94 of mijn.uwv.nl (inloggen met je DigiD).

Zie ook

Terug naar alle vragen over Wajong en werk