Leestijd +/- 3 min

11 maart 2024

Als je méér gaat verdienen, hou je het garantiebedrag, zolang je verdiensten plus de aanvullende Wajong-uitkering volgens de nieuwe regels lager zouden uitvallen dan wat je onder de oude regels zou krijgen. Je krijgt dus eigenlijk een garantie dat je inkomen op peil blijft.

Als je verdiensten plus de aanvullende Wajong-uitkering volgens de nieuwe regels samen hoger uitvallen dan het garantiebedrag, dan heb je het garantiebedrag niet meer nodig. Je krijgt dan de aanvullende Wajong volgens de nieuwe regels. Dat is voor jou voordeliger.

In dat geval hou je nog een jaar lang recht op het garantiebedrag, voor het geval je inkomen uit betaald werk toch weer daalt. Een loon gerelateerde uitkering (zoals WW, Ziektewet, WIA of vervroegd pensioen) geldt daarbij ook als ‘inkomen uit betaald werk’. Heb je dus langer dan een jaar zoveel inkomen uit betaald werk (salaris, winst uit onderneming of loongerelateerde uitkering) dat je geen garantiebedrag meer nodig hebt, dan vervalt je recht op dit garantiebedrag. Ook als je na dat jaar weer minder zou gaan verdienen.

Een voorbeeld

  • Je werkt naast je Wajong-uitkering 16 uur per week. Om je inkomen op peil te houden, krijg je vanaf 1 januari 2021 van het UWV een garantiebedrag.
  • Per 1 juli 2024 ga je méér verdienen. Het UWV rekent uit hoeveel aanvullende Wajong-uitkering je zou krijgen volgens de nieuwe regels. Als dat méér is dan het garantiebedrag, dan vervalt dat garantiebedrag en krijg je die (hogere) aanvullende Wajong-uitkering.
  • Stel, per 1 januari 2025 ga je weer minder verdienen, namelijk net zoveel als voorheen. Dat is binnen een jaar. Daardoor kun je opnieuw aanspraak maken op het garantiebedrag.
  • Stel, per 1 januari 2025 word je werkloos. Je krijgt WW. Die WW is zo hoog dat de WW uitkering plus de aanvullende Wajong uitkering op basis van de nieuwe regels altijd nog hoger uitvalt dan het garantiebedrag. Je krijgt dan geen garantiebedrag. Maar je houdt er nog wel recht op, mocht je inkomen toch weer lager worden. Dat wil zeggen: tot uiterlijk 1 juli 2025. Daarna niet meer. Want op die datum heb je een jaar lang zoveel inkomen gehad (uit werk of uit WW), dat je geen recht meer hebt om terug te vallen op het garantiebedrag.

In dit voorbeeld zijn we ervan uitgegaan dat de WW een half jaar of langer duurt. Dat is vaak niet zo. Stel dat je maar drie maanden WW zou krijgen (dus tot 1 april 2025) en daarna niets meer. Je inkomen valt dan negen maanden nadat het omhoog is gegaan tot bóven het garantiebedrag weer terug tot ónder het garantiebedrag. In dat geval krijg je weer keurig het garantiebedrag. De termijn van een jaar was immers nog niet voorbij. Maar let op, dat duurt niet eindeloos. Als je geen nieuw betaald werk vindt, stop het garantiebedrag na een jaar. In dit voorbeeld dus per 1 april 2026.

Zie ook

Terug naar alle vragen over Garantiebedrag