Leestijd +/- 2 min

11 maart 2024

Iedereen met een inkomen betaalt belasting. Om de belastingen een beetje eerlijker te maken, heeft de regering vervolgens allerlei kortingen ingevoerd. Iedereen krijgt bijvoorbeeld de ‘algemene heffingskorting’. Iedereen die betaald werk heeft, krijg een ‘arbeidskorting’. Er is ook een speciale belastingkorting voor mensen in de Wajong. Door die korting hoef je minder belasting te betalen. Je houdt daardoor netto méér geld over.

Je komt in aanmerking voor deze jonggehandicaptenkorting als je een Wajong-uitkering krijgt óf als je recht hebt op ondersteuning (vanuit de Wajong) bij het vinden of behouden van betaald werk. Ook als je een ‘slapend Wajong-recht’ hebt, kun je deze belastingkorting claimen. Dat is als je recht hebt op een Wajong-uitkering, maar je verdient er zoveel bij dat deze uitkering niet tot uitbetaling komt.

Als je een Wajong-uitkering krijgt van het UWV, dan houdt deze instantie automatisch rekening met deze belastingkorting. Je hoeft hier verder niets voor te doen.

Heb je geen Wajong-uitkering, maar wel een slapend Wajong-recht of recht op ondersteuning bij het vinden van werk, dan kun je twee dingen doen:

  • Ofwel je vraagt aan je werkgever om de korting al toe te passen bij het bepalen van je netto loon. De jonggehandicaptenkorting verlaagt dan de loonheffing die je werkgever op je loon inhoudt. Je netto loon gaat daardoor omhoog.
  • Ofwel je doet na afloop van het jaar aangifte inkomstenbelasting. Bij de vragen over je inkomen, geef je bij de vraag ‘Had u in … (belastingjaar) recht op een Wajong-uitkering’ het antwoord ‘ja’.

De regering stelt het bedrag van de jonggehandicaptenkorting elk jaar opnieuw vast. In 2023 ging het om een korting van € 820. In 2024 geldt een korting van € 898. Deze korting is netto. Er gaat geen belasting af.

Meer informatie over de jonggehandicaptenkorting vind je op www.meerkosten.nl.

Zie ook

Terug naar alle vragen over Aanvullingen op de Wajong