Leestijd +/- 1 min

11 maart 2024

Is je Wajong beëindigd en verslechtert je situatie zodat je niet meer kunt werken, dan kan je Wajong herleven. Dat kan tot je AOW krijgt. Ongeacht hoelang dat duurt. Bovendien maakt het niet uit om welke reden je opnieuw uitvalt. Dat hoeft dus niet dezelfde arbeidsbeperking te zijn als waar je destijds Wajong voor kreeg.

 

Bij de herleving van de Wajong gelden dezelfde regels, als de regeling waar je uitkwam. Dit kan dus de Wajong van voor 2010 zijn, de Wajong die gold tussen 2010-2015 en de Wajong na 2015. Als je opnieuw Wajong krijgt, is het een uitkering volgens de ‘geharmoniseerde’ Wajong van 2021.

Deze nieuwe regeling geldt voor iedereen bij wie de Wajong na 1 januari 2016 is gestopt.

Herleving van de Wajong is lang niet altijd voordelig. Loondoorbetaling bij ziekte en daarna een WIA-uitkering levert je meestal een hoger inkomen op. Vooral als je redelijk goed verdiende. Zet de gevolgen dus eerst goed op een rijtje, voordat je bij het UWV vraagt om herleving van de Wajong!

Zie ook

Terug naar alle vragen over Veranderingen in de Wajong