Leestijd +/- 1 min

11 maart 2024

Niet per se. De regels zijn wel anders geworden. Er zijn nu twee groepen in de Wajong: mensen met arbeidsvermogen en mensen zonder arbeidsvermogen.

  • Heb je geen arbeidsvermogen, dan hoef je niet aan het werk.
  • Heb je wel arbeidsvermogen, dan krijg je hulp bij het vinden van betaald werk. Het UWV maakt daarvoor samen met jou een re-integratieplan. Als dat nodig is, krijg je voorzieningen om betaald aan het werk te gaan. Je bent verplicht om hier aan mee te werken. Is er betaald werk beschikbaar, dan moet je dat aannemen. Passende arbeid is al het werk dat ‘algemeen geaccepteerd’ is en dat je kunt doen met jouw ‘krachten en bekwaamheden’. Je kunt dus geen eisen stellen aan het werk, behalve dat je in staat moet zijn om het te doen. Als je zulk werk weigert, loop je de kans dat het UWV voor straf je uitkering (tijdelijk) verlaagt.

Zie ook

Terug naar alle vragen over Wajong en werk