• Categorieën


Het UWV kan mijn garantiebedrag nog niet berekenen, zeggen ze. Hoe weet ik nu waar ik aan toe ben?


Onduidelijkheid over je inkomen is heel vervelend. Dat mag je ook aan het UWV laten weten. Maar soms is het niet anders. Je krijgt voorlopig een uitkering volgens de nieuwe regels, die gelden vanaf 1 januari 2021. Als na een poosje blijkt dat je recht hebt op een hoger garantiebedrag, dan krijg je een nabetaling. […]


Geldt er ook een garantiebedrag voor zelfstandigen?


Ja. Als je in 2020 verdiende als zelfstandige en in 2021 ook, en je inkomen zou alleen vanwege de nieuwe regels lager uitvallen dan voorheen, dan krijg je van het UWV een garantiebedrag om je inkomen op peil te houden. Net als wanneer je in loondienst zou werken. In principe berekent het UWV het garantiebedrag […]


Moet ik iets doen om het garantiebedrag te krijgen?


Nee. Het UWV maakt de berekening zelf, ook als je er niet om vraagt. Je krijgt vanzelf bericht van hen over de uitkomst van de berekening. Je kunt wel zelf in de gaten houden: Of je bericht krijgt van het UWV over de verrekening van je Wajong-uitkering met je andere inkomsten. Of de berekening van […]


Het garantiebedrag is toch lager dan mijn inkomen in 2020. Wat nu?


Je hebt bericht gekregen van het UWV over het garantiebedrag. Daaruit blijkt dat je minder krijgt dan vorig jaar. Dat is niet de afspraak. Toen deze regeling gemaakt werd, is duidelijk afgesproken dat het garantiebedrag er juist voor ging zorgen dat mensen er niet op achteruit zouden gaan door de nieuwe regels. We raden je […]


Kan het garantiebedrag nog veranderen?


Nee. Zolang je blijft werken en je daarmee ongeveer hetzelfde blijft verdienen, blijft het garantiebedrag hetzelfde. Het wordt alleen elk half jaar een beetje hoger, door indexatie.


Wat gebeurt er met het garantiebedrag als ik meer ga verdienen?


Als je méér gaat verdienen, hou je het garantiebedrag, zolang je verdiensten plus de aanvullende Wajong-uitkering volgens de nieuwe regels lager zouden uitvallen dan wat je onder de oude regels zou krijgen. Je krijgt dus eigenlijk een garantie dat je inkomen op peil blijft. Als je verdiensten plus de aanvullende Wajong-uitkering volgens de nieuwe regels […]


Wat gebeurt er met het garantiebedrag als ik minder ga verdienen?


Als je minder gaat verdienen, wordt het garantiebedrag niet verhoogd. In totaal hou je dan dus minder inkomen over. Krijg je een garantiebedrag, ga je minder verdienen en hou je daardoor in totaal minder over dan waar je volgens de nieuwe regels recht op hebt? Dan stopt het garantiebedrag en krijg je de hogere aanvullende […]


Wat gebeurt er met het garantiebedrag als ik werkloos word?


Als je in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd in ieder geval 26 weken gewerkt hebt, krijg je drie maanden WW. Als je al langer aan het werk was, kan je WW-uitkering ook langer duren. Zo’n werkloosheidsuitkering is altijd lager dan wat je verdiende toen je nog werkte. Je inkomen gaat dus omlaag. […]


Ik kreeg een brief van het UWV over het garantiebedrag. Maar ik snap er niks van. Kan iemand mij helpen?


Het is ook ingewikkeld. Bel of mail met het Informatiepunt Wajong. Wij kijken dan met je mee. Of neem contact op met het UWV zelf. Zij kunnen je ook uitleggen wat ze bedoelen.


Het garantiebedrag valt hoger uit dan ik verwacht had


Misschien heb je gewoon geluk. Maar het kan ook zijn dat het UWV je garantiebedrag per ongeluk verkeerd heeft berekend. Dat is vooral gebeurd bij een paar honderd mensen met een aanvullende Wajong-uitkering, die daarnaast andere inkomsten hebben. De regelingen rond het garantiebedrag zijn namelijk erg ingewikkeld. Het goede nieuws is dat je deze ‘per […]