• Categorieën


Hoe wordt sinds 2021 mijn loon verrekend met de Wajong uitkering?


Dat hangt ervan af of je werkt met of zonder loondispensatie. Loondispensatie betekent je werkgever jou per uur minder hoeft te betalen dan collega’s die hetzelfde soort werk doen. Je krijgt minder betaald, omdat je door je beperking in een uur minder werk kunt verzetten dan een collega zonder arbeidsbeperking. Daarnaast houdt het UWV er […]


Bestaat de Bremanregeling nog?


De naam ‘Bremanregeling’ is in 2021 verdwenen. Maar in de nieuwe regeling werkt het net zo. Dus: als je naast je Wajong uitkering werkt met loondispensatie, dan is je loon plus je uitkering samen in ieder geval even hoog als het volledige loon voor je functie en het aantal uren dat je werkt. Ongeacht hoe […]


Ik heb Wajong en ik wil gaan studeren. Kan ik dan studiefinanciering aanvragen, zonder dat mijn Wajong in gevaar komt?


Ja, dat kan. Wajong en studiefinanciering kunnen gewoon naast elkaar bestaan. Je studiefinanciering wordt niet verrekend met je Wajong uitkering. Bij studiefinanciering mag je onbeperkt bijverdienen. Je Wajong uitkering wordt dus niet verrekend met je studiefinanciering.


Kan ik studeren met behoud van Wajong?


Ja, dat kan. Alle oude, beperkende regelingen voor studeren met Wajong zijn geschrapt. Doorleren naar vermogen is voor iedereen belangrijk, ook als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Daarom kun je gaan studeren, zonder dat dit invloed heeft op je Wajong uitkering. Het maakt daarbij niet uit welke Wajong uitkering je krijgt. Je kunt zelfs […]


Ik studeer al een paar jaar. Bij het begin van mijn studie is mijn aanvraag voor Wajong afgewezen omdat ik studeerde. Wat nu?


Tot 1 september 2020 was dat inderdaad de regel bij nieuwe aanvragen voor de Wajong 2015. Je moest kiezen: óf Wajong, óf studeren. Dat is nu niet meer zo. Je kunt dus alsnog Wajong aanvragen. Die krijg je overigens alleen als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent.


Ik ben net klaar met mijn middelbare school. Uit de beoordeling van het UWV bleek dat ik volledig en duurzaam arbeidsongeschikt ben. Nu wil ik gaan studeren. Kan dat?


Zeker! Als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent als je van de middelbare school af komt, heb je recht op een Wajong uitkering. Je kunt gewoon gaan studeren met behoud van je Wajong uitkering. Je kunt zelfs studiefinanciering aanvragen. Je Wajong uitkering loopt daarnaast gewoon door.


Wat gebeurt er met mijn Wajong uitkering als ik studeer en daarnaast een bijbaan neem?


Voor verdienen naast je Wajong uitkering maakt het niet uit of je er ook nog bij studeert. Voor jou gelden dezelfde regels als voor iedereen die betaald werk heeft naast een Wajong uitkering. In de praktijk levert elke euro die je bijverdient je 30 cent aan extra inkomen op (als je arbeidsvermogen hebt) of 25 […]


Ik heb net eindexamen gedaan voor de middelbare school en ik wil graag doorleren. Uit de beoordeling van het UWV bleek dat ik gedeeltelijk zou kunnen werken. Kan ik dan maar beter geen Wajong aanvragen?


Al sinds 2015 geldt als regel dat alléén mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn in aanmerking komen voor Wajong. Als je Wajong aanvraagt, zal het UWV eerst beoordelen of dat zo is. Blijkt uit die ‘beoordeling arbeidsvermogen’ dat je inderdaad nog wel gedeeltelijk kunt werken, dan krijg je geen Wajong. Maar ja, door je […]


Wat is het garantiebedrag?


Heb je Wajong? En heb je betaald werk of een loongerelateerde uitkering, zoals WW, Ziektewet of WIA? Dan kan het dat je recht hebt gekregen op het garantiebedrag. Op 1 januari 2021 zijn de regels voor het verrekenen van de Wajong-uitkering met je andere inkomen veranderd. Het zou kunnen dat je volgens de regels die […]


Hoe hoog is het garantiebedrag?


Er geldt een ingewikkelde berekening voor het garantiebedrag. Het UWV heeft hier allemaal rekening mee gehouden: Of je betaald werk had in december 2020 én betaald werk of een loongerelateerde uitkering in januari 2021. Is dat niet zo, dan krijg je geen garantiebedrag. Een loongerelateerde uitkering is een uitkering die je krijgt omdat je daarvóór […]