• Categorieën


Voor wie is het garantiebedrag?


Het garantiebedrag is belangrijk voor mensen met een ‘oude’ Wajong (van vóór 2010) of Wajong 2010 (toegekend tussen 2010 en 2015) die betaald werk hebben.   Heb je Wajong 2015 en heb je betaald werk, dan wordt nog tot 1 januari 2021 je volledige verdiensten verrekend met je Wajong-uitkering. Vanaf 1 januari 2021 wordt nog […]


Wat is de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten?


Iedereen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, krijg van het UWV eind september een extraatje, een tegemoetkoming voor ‘verborgen zorgkosten’. Er gelden wel voorwaarden: je moet meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard zijn (en daar een uitkering voor krijgen) óf je moet recht hebben op hulp van het UWV om betaald werk te vinden of te houden. Je […]


Wanneer stopt het garantiebedrag?


Je krijgt het garantiebedrag (als dit is toegekend) vanaf 1 januari 2021 zolang je blijft werken of een loon gerelateerde uitkering (WW, Ziektewet, WIA of vervroegd pensioen) krijgt en daarmee in totaal méér overhoudt dan je volgens de nieuwe regels zou krijgen. Je krijgt geen garantiebedrag meer, als je geen inkomsten meer hebt naast je […]


Geldt er ook een garantiebedrag voor zelfstandigen?


Ja. Als je in 2020 verdiende als zelfstandige en in 2021 ook, en je inkomen zou alleen vanwege de nieuwe regels lager uitvallen dan voorheen, dan krijg je van het UWV een garantiebedrag om je inkomen op peil te houden. Net als wanneer je in loondienst zou werken. In principe berekent het UWV het garantiebedrag […]


Wat is de jonggehandicaptenkorting?


Iedereen met een inkomen betaalt belasting. Om de belastingen een beetje eerlijker te maken, heeft de regering vervolgens allerlei kortingen ingevoerd. Iedereen krijgt bijvoorbeeld de ‘algemene heffingskorting’. Iedereen die betaald werk heeft, krijg een ‘arbeidskorting’. Er is ook een speciale belastingkorting voor mensen in de Wajong. Door die korting hoef je minder belasting te betalen. […]


Kan het garantiebedrag nog veranderen?


Nee. Zolang je blijft werken en je daarmee ongeveer hetzelfde blijft verdienen, blijft het garantiebedrag hetzelfde. Het wordt wel elk half jaar een beetje hoger, door indexatie.


Wat gebeurt er met het garantiebedrag als ik meer ga verdienen?


Als je méér gaat verdienen, hou je het garantiebedrag, zolang je verdiensten plus de aanvullende Wajong-uitkering volgens de nieuwe regels lager zouden uitvallen dan wat je onder de oude regels zou krijgen. Je krijgt dus eigenlijk een garantie dat je inkomen op peil blijft. Als je verdiensten plus de aanvullende Wajong-uitkering volgens de nieuwe regels […]


Wat is de loonheffingskorting?


Iedereen met een inkomen betaalt belasting. Je werkgever houdt die belasting al in op je loon. Het UWV houdt die belasting al in op je Wajong-uitkering. Dat heet de ‘loonheffing’. Ze betalen die loonheffing rechtstreeks aan de Belastingdienst. Daardoor heb je de belasting op je inkomen eigenlijk al vooruit betaald. De loonheffing is een vast […]


Wat gebeurt er met het garantiebedrag als ik minder ga verdienen?


Als je minder gaat verdienen, wordt het garantiebedrag niet verhoogd. In totaal hou je dan dus minder inkomen over. Krijg je een garantiebedrag, ga je minder verdienen en hou je daardoor in totaal minder over dan waar je volgens de nieuwe regels recht op hebt? Dan stopt het garantiebedrag en krijg je de hogere aanvullende […]


Wat gebeurt er met het garantiebedrag als ik werkloos word?


Als je in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd in ieder geval 26 weken gewerkt hebt, krijg je drie maanden WW. Als je al langer aan het werk was, kan je WW-uitkering ook langer duren. Zo’n werkloosheidsuitkering is altijd lager dan wat je verdiende toen je nog werkte. Je inkomen gaat dus omlaag. […]